Nettisivun siteeraus

Monille verkkoon sisältöä tuottaville on varmaan aika ajoin tullut vastaan tilanteita, joissa olisi tarve siteerata toista nettijulkaisua, mutta miten nettisivun siteeraus tehdään oikeaoppisesti ja mitä sääntöjä tähän liittyy?

Sitaatin merkintä

Sitaatti on hyvä merkitä selvästi, jolloin lukija ymmärtää heti ensisilmäyksellä, että kyseessä on sitaatti.

Esimerkiksi alla oleva teksti on lainattu Wikipediasta ja se on selkeästi merkitty sitaatiksi.

Tekijänoikeudellisen sitaattikäsitteen mukaan sitaatti on omaan esitykseen liittyvä, esimerkiksi sen väitteitä tukeva tai havainnollistava ote materiaalista, jonka tekijänoikeudet eivät ole sitaatin lainaajalla. Sitaattioikeus on oikeus, jonka mukaan ”julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa”.

Blogeissa sitaatin tunnistaa useimmiten tekstikappaleen vasemmalla puolella olevasta pystyviivasta. Myös lainausmerkkejä näkee käytettävän.

Sen lisäksi, että sitaatti on selkeästi merkitty ja alkuperäinen lähde on ilmoitettu, niin hyviin tapoihin kuuluu myös linkittäminen alkuperäiseen lähteeseen.

Julkisen sanan neuvoston ohjeet

Julkisen sanan neuvosto on laatinut ”Lainaaminen 2010” nimellä kulkevan ohjeen siitä, kuinka siteeraus tehdään hyvien journalististen tapojen mukaisesti.

  • Lähde on mainittava selkeästi
  • Lähdemaininnan lisäksi pitää mahdollisuuksien mukaan liittää linkki alkuperäiseen lähteeseen


Henkilöbrändäys vuonna 2019

Henkilöbrändäyksestä on puhuttu paljon viime vuosina ja aihe on kieltämättä mielenkiintoinen kaikille verkkoviestinnän ammattilaisille. Maailmassa on aina ollut tunnettuja henkilöitä, jotka ovat esikuvia toisille. Nykyään henkilöbrändin rakentaminen on ainakin periaatteessa paljon helpompaa kuin entisaikoina kun käytössä on internet ja monet sosiaalisen median kanavat.

Meillä kaikilla on henkilöbrändi

Meillä jokaisella on henkilöbrändi. Kaikilla sinut tuntevilla ihmisillä on jokin käsitys sinusta. Emme aina välttämättä tiedosta henkilöbrändin olemassaoloa. Yksilön henkilöbrändiin vaikuttavat lukuisat eri seikat. Kuinka henkilö pukeutuu, miten hän puhuu ja viestii toisille ihmisille ja niin edelleen.

Kun näihin asioihin aletaan kiinnittää huomioita ja henkilöbrändiin vaikuttavia tekijöitä aletaan kehittämään, niin puhutaan henkilöbrändäyksestä.

Henkilöbrändäyksen edut työntekijälle

On kiistaton tosiasia, että vahva henkilöbrändi on yksilölle eduksi urakehityksessä. Vahvan henkilöbrändin omaava ja verkostoitunut henkilö löytää helpommin töitä ja paremmin palkattuja töitä kuin muut.


Elina Koivumäki kirjoittaa blogissaan, kuinka henkilöbrändäys voi aiheuttaa eturistiriitoja työntekijän ja työnantajan välille. Valovoimaisen henkilöbrändin omaava työntekijä voi olla työnantajalleen mittaamattoman arvokas. Kolikon kääntöpuolena on kuitenkin se, että kun firman tähti vaihtaa työpaikkaa, niin edellinen työnantaja menettää paljon muutakin kuin pelkän työpanoksen.

Uutisissa on ollut viime aikoina näkyvästi esillä Kaisa Liskin ja hänen entisen työnantajansa välinen riitatapaus, joka on oikein malliesimerkki siitä, mitä voi pahimmillaan tapahtua.

Mikä muuttuu vuonna 2019 vai muuttuuko mikään?

Henkilöbrändäyksen rooli tulee todennäköisesti vielä kasvamaan. Perustan näkemyksen sille, että henkilöbrändäys on luontevampaa nuoremille sukupolville, jotka ovat jo nuoressa iässä tottuneet tubettamaan ja päivittämään instagram-profiiliaan.

Itsensä esilletuominen ja omalla nimellä tai nimimerkillä esiintyminen on nuorempien sukupolvien kohdalla jo enemminkin normi kuin poikkeus.

Mikä ihmeen sisältömarkkinointi?

Artikkeli päivitetty 13.12.2018

Termi sisältömarkkinointi tulee nykyään vastaan jos ei nyt ihan joka päivä, niin ainakin joka toinen päivä.


Sisältömarkkinointi on internetin ja sosiaalisen median myötä syntynyt markkinointitekniikka, jossa tuotteen tai palvelun kohderyhmälle tuotetaan sen arvostamaa, sille hyödyllistä sekä jatkuvaa ja johdonmukaista markkinointiviestintää ja muuta mediasisältöä sen parhaiten tavoittavissa kanavissa. Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on sitouttaa nykyisiä asiakkaita pysymään asiakkaina, hankkia uusia ja markkinoida kaikille kannattavasti. Lähde Wikipedia.

Sisältömarkkinointiin voidaan liittää useita erilaisia ammattikäsitteitä kuten, copywriting, yritysbloggaaminen, asiakasviestintä ja niin edelleen.

Joka tapauksessa sisältämarkkinointi on jo tuonut paljon uutta B2B-markkinointiin ja se on viestinnän ammattilaisen näkökulmasta oikein mainio vaihtoehto kylmäpuheluille tai suoramarkkinointikirjeille.


Miten sisältömarkkinoinnissa pääsee alkuun?

Janne Ansaharju kirjoittaa, että sisältömarkkinointi on hyvä aloittaa bloggaamalla. Minun on hyvin helppo yhtyä Jannen ajatuksiin. Blogin perustaminen on helppoa ja nopeaa ja tarvittaessa blogin saa päivitettyä vaikka verkkokaupaksi.

Ennen kaikkea sisältömarkkinointi blogin avulla on riskitöntä. Blogi ei vaadi suuria taloudellisia investointeja vaan suurin investointi on blogin kirjoittamiseen käytetty aika. Lisäksi näin viestinnän ammattilaisen näkökulmasta blogin kirjoittaminen on mainio tapa hioa omia kirjoitustaitoja.

Tuloksiin tähtäävä bloggaaminen

Blogia voi kirjoittaa monista eri lähtökohdista ja yhdellä tavoitteena voi olla sisustusideoiden jakaminen omalle pienelle yleisölle kun taas toisella tavoitteena on ei vähempää kuin yrityksen myynnin kasvattaminen.

Tavoite voi siis olla mitä tahansa, mutta oli tavoite sitten kuinka pieni tai suuri, niin tavaksi kannattaa ottaa tavoitteellinen blogi.

Tuloksekkaan blogin resepti

Blogi ei voi menestyä, jos lukijat eivät edes löydä blogia. Blogin tunnettavuuden ja verkkonäkyvyyden edistämiseksi on olemassa useita erilaisia strategioita, joista kaikista tärkein on sisältö. Jos blogin sisältö kiinnostaa ihmisiä, niin lukijat kyllä ennen pitkää löytävät blogin.

Uuden blogin perustaja joutuu aina alussa tekemään paljon töitä blogin sisällön ja näkyvyyden eteen. Ajan myötä homma yleensä helpottuu, kun blogilla alkaa olla seuraajia ja sisällöt nousevat esiin myös hakukoneiden hakutuloksissa.

Tavoitteiden asettaminen blogille

Jokaisella blogilla on yleensä jokin suurempi tavoite. Yritysblogilla se voi olla kuluttajien ostopäätösten tukeminen ja myynnin kasvattaminen.

Jokaiselle yksittäiselle artikkelille kannattaa myös asettaa oma tavoitteensa. Blogiartikkelin tavoitteena voi olla esimerkiksi jonkin tapahtuman markkinointi, uutuustuotteesta kertominen tai vaikkapa lapsen syntymäpäiväjuhlien koristeluvinkkien jakaminen.

Määritä bloggaamiselle resurssit

Aika on rahaa, joten määrittele itsellesi miten kauan aikaa bloggaamiselle on käytettävissä viikottain tai per artikkeli. Tee selkeä toimituskalenteri, joka on kytketty ensimmäisessä kohdassa asettamiisi tavoitteisiin.

Mittereiden valinta

Mittarit kannattaa määritellä huolellisesti. Mittareita voivat olla esimerkiksi blogin kävijämäärät tai uutiskirjeen tilaukset. Muista, että pelkkä kävijämäärä ei vielä yksinään kerro paljoakaan, vaan oleellista on kävijöiden käyttäytyminen. Jos blogin tavoitteena on nostaa yrityksen liikevaihtoa, niin suurestakaan kävijämäärästä ei ole mitään hyötyä, jos kävijät eivät konvertoidu maksaviksi asiakkaiksi.

Näin edistät tavoitteiden täyttymistä

Lukijoita kannattaa ohjata kohti asettamiasi tavoitteita. Blogissa kannattaa hyödyntää sosiaalisesta mediasta ja markkinoinnista tuttuja toimintakehotteita.

Toimintakehoite voi yksinkertaisimmillaan olla kehotus uutiskirjeen tilaamisesta tai kommentin jättämisestä kommenttikenttään.